Kaip ministerija parduoda aplinką už centus (2)

Visuomenėje kyla nepasitenkinimas dėl 2019 m. balandžio 30 d. pakeitimo D1-249 2.1 papunkčio neatitikimo ES direktyvoms. Pateikiu paruoštukę žurnalistams ir nuorodas žemiau. Siūlau patikrinti visuomenininkus ir įvairių VšĮ atstovus ir jų ryšius / valdomas įmones / finansavimo šaltinius / bylas, kurie jau pasisakė šiuo klausimu ir / arba atvirai meluoja.

NEBAUDŽIAMUMAS:

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 2019 m. balandžio 30 d. pakeitimo D1-249  2.1 papunkčio, kuris skamba taip:

„2.1. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, naudojimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, identifikuoti pakuotėms pagaminti naudotas medžiagas, pakuotės gali būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą ar medžiagas naudojantis Taisyklių priede pateikta pakuočių ženklinimo sistema.“

Ištikrųjų tai buvo keičiamas 10 ir 11 punktai, nes kažkada „tampant“ direktyvą buvo pridėtas papildomas punktas.

PERKELTI DIREKTYVOS REIKALAVIMAI

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ buvo įtvirtinta 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 94/62/EB  dėl pakuočių ir pakuočių atliekų ir numatyta data galutiniam jos perkėlimui:

„4. Nustatau, kad gaminius, supakuotus į pakuotę, kuri nėra paženklinta nurodant pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų prigimtį, galima tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ne ilgiau kaip iki 2019 m. balandžio 30 d.“.“  Ar sutapimas išleistas įsakymas 2019 m. balandžio 30 d.? Nemanau. Originalūs 10 ir 11 punktai:

„10. Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, naudojimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, identifikuoti pakuotėms pagaminti naudotas medžiagas, pakuotės turi būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą ar medžiagas.

11. Gamintojai ir importuotojai privalo užtikrinti, kad jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai (toliau – Lietuvos rinka) tiekiamų gaminių pakuotės būtų paženklintos Taisyklių nustatyta tvarka.“

AIŠKUS NEATITIKIMAS

2 žodžiai „TURI BŪTI“ buvo pakeisti į „GALI BŪTI“ ir iškart sugriovė bet kokį atliekų rūšiavimą ir perdirbimą.

Aplinkos ministerija platina informaciją apie tai, kad Vienkartinio plastiko direktyva yra svarbesnė už Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvą (Agnė Bagočiutė, Atliekų politikos grupės vadovė 2019-04-02 LPK konferencija „Žiedinės ekonomikos sankryžoje“). Vienkartinio plastiko naudojimo ribojimo direktyva apima tik TAM TIKRAS specifines atliekas ir yra nukreipta į vandenų taršos mažinimą. Meluojama dėl aerobiškai skaidžių plastikų, draudimas yra numatytas tik okso-plastikams. Kadangi 2018 m. gegužės mėn. pati dalyvavau Vienkartinio plastiko direktyvos konsultacijose, tai teigiu, kad visuomenei ministerija pateikia iškreiptą informaciją.

INFORMACIJA IŠ ORIGINALIOS PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ DIREKTYVOS (GALIOJA VISOJE ES)

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 94/62/EB  dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, kurios I priede nurodyta:

„IDENTIFIKAVIMO SISTEMA

Plastmasei žymėti vartojami skaičiai nuo 1 iki 19, popieriui ir kartonui – nuo 20 iki 39, metalui – nuo 40 iki 49, medienai – nuo 50 iki 59, tekstilei – nuo 60 iki 69 ir stiklui – nuo 70 iki 79.

Identifikavimo sistemoje atitinkamoms medžiagoms (-ai) taip pat gali būti vartojami sutrumpinimai (pavyzdžiui, didelio tankio polietilenas).“

Direktyvoje pažymima, kad „Medžiagas galima identifikuoti pagal numeravimą ir (ar) sutrumpinimus. Identifikavimo ženklai pažymimi grafinio žymėjimo, nurodančio pakuotės tinkamumą naudojimui ar pakartotiniam naudojimui, centre ar žemiau jo.“

VĖLESNI DIREKTYVOS PAKEITIMAI (PERKĖLIMAS Į VALSTYBĖS NARĖS TEISINĘ BAZĘ IKI 2020 m. RUDENS, ĮSIGALIOJUSI VISOJE ES)

Vėlesni 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2018/852  įsigalioję pakeitimai neatleidžia nuo privalomo naudotų medžiagų identifikavimo, tačiau leidžia valstybei narei:

„19 straipsnio 2. punktas:

Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I priede pateikti pakuotės sąvokos aiškinamieji pavyzdžiai.“ .

Įvertinus D1-249 2.1 papunkčio neatitiktį 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 94/62/EB ir 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2018/852 Aplinkos ministerija turėtų visuomenei pateikti atsakymus į šiuos klausimus:

1.Koks D1-249 2.1 papunkčio ryšys su ES teisės aktais.

2.Kaip bus identifikuojamos medžiagos tinkamos perdirbimui, jei pakuotėse nebus pažymėta pagaminti naudota medžiaga ar medžiagos (susiję su ES strategija dėl plastiko žiedinėje ekonomikoje  numatytu puodelių, maisto ir gėrimų pakuočių pagamintų iš putų polistireno ir okso-degraduojančio plastiko naudojimo uždraudimu).

3.Kokiais teisės aktais vadovaujantis bus perdirbamos medžiagos, kurios neturi privalomosios numeracijos.

4.Europos Komisijos sprendimas dėl I priedo pakeitimo vadovaujantis D1-249 2.1 papunkčiu.

Apibendrinant tai piliečius laiko neišsilavinusiais bukiais, kurie nemoka skaityti. Siūlau perskaityti, kritiškai įvertinti ir labai atsakingai balsuoti EP rinkimuose ir antrajame ture. Tokių specialistų mūsų klestinčiai šaliai nereikia. Būkime aktyvūs ir pilietiški!

 *Įdomus aspektas yra Vilniaus mieste supirkti konteineriai, kurie apsunkina perdirbimą, kadangi popierius ir plastikas keliauja į tą pačią dėžę. Kaip pasieksime Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvoje numatytus tikslus, jei mesime į bendrą?

**
Atnaujinta Bendroji atliekų direktyva (perkėlimas iki 2020 m. rudens)

2.11 straipsniu reikalaujama nustatyti atskirą popieriaus, plastiko, stiklo ir metalų surinkimą ir iki 2025 m. tekstilės gaminius (naujas srautas, kuri privaloma atskirai surinkti).

3.22 st. Reikalauja bioskaidžias atliekas tvarkyti taikant namudinį kompostavimą (ar kaimyninį kompostavimą?) arba privalomai įdiegti bioskaidžių atliekų privalomąjį surinkimą iki 2023 m. gruodžio 31 d. +
5. BSA anaerobinis pūdymas ir kompostavimas yra laikomi perdirbimo technologijomis, o iki 2027 m. tik atskirai surinktas BSA.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e4e79426b4011e99684a7f33a9827ac?jfwid=ky1at21e2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31994L0062

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:32018L0852

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0340

Vienas komentaras “Kaip ministerija parduoda aplinką už centus (2)

Pridėti Jūsų

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑

%d bloggers like this: