Atliekų tvarkymo gairės pandemijos metu

Prasidėjęs nevaldomas plitimas Išskiriamos tipologijos. 1 tipologija – buitinės atliekos, susidarančios namų ūkiuose, turinčiuose izoliuotus covid-19 žmones arba asmenis, kuriems karantinas yra privalomas Šios atliekos klasifikuojamas kaip užkrečiamos medicininės atliekos (pavojingos). Tokio atliekų srauto tvarkymo procedūros turėtų atitikti įstatymų reikalavimus (specializuotų įmonių vykdoma veikla, surinkimas naudojant standartinius maišus, sterilizavimas, specializuoti valymo įrenginiai ir kt.). 2 tipologija – buitinės atliekos, susidarančios namų ūkiuose be izoliuotų covid-19 asmenų ar asmenų, kuriems karantinas yra privalomas Jis renkamas laikantis galiojančios atliekų surinkimo sistemos gairių. Audiniai, kaukės ir vienkartinės pirštinės turi būti metamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerį prieš tai juos supakuojant į dvigubus maišus ir gerai užrišus virvele arba suklijavus plastikine juostele.

Kur (iš)mesti panaudotas kaukes ir pirštines koronaviruso pandemijos metu?

Medicininė atlieka ir lieka medicinine atlieka – ne šiaip sau įvairios panaudotos kaukės, pirštinės ir panašios atliekos yra surenkamos iš ligoninių, poliklinikų, odontologijos kabinetų, kosmetologų ir pan. Jos vežamos nukenksminti, o nukenksminus – deginti, į Toksiką. Po Alytaus „Ekologistikos“ gaisro (linkėjimai), įrenginiai neblogai „užkimšti“.

Trūkstamas žiedinės ekonomikos rodiklis kovoje su klimato kaita

Tai, kaip mes sąveikaujame su medžiagomis, daro didelį poveikį klimatui. Labai didelė mūsų energijos suvartojimo dalis (ir su tuo susiję šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai) yra glaudžiai susiję su medžiagų gavyba, perdirbimu, transportavimu, naudojimu ir išmetimu. Tvarus medžiagų valdymas, efektyvi gamyba, pakartotinis naudojimas, taisymas ir perdirbimas, visa tai padeda sumažinti medžiagų vartojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Žiedinė ekonomika bus naudinga sprendžiant drastiškus klimato kaitos sukeltus pokyčius vietos lygmeniu, kadangi maksimalus dėmesys skiriamas vertės išlaikymui ir medžiagų ciklų uždarymui.

Kaip išspręsti aplinkos krizę? 9 tikslai Lietuvai.

Įgyvendinti ambicingus įsipareigojimus sustabdyti klimato kaitą ties 1,5°C temperatūra. Sustabdyti biologinės įvairovės nykimą: saugant mūsų žemę ir vandenis. Inicijuoti pakeitimus maisto ir ūkininkavimo sistemose įgyvendinant tinkamą žemės ūkio politiką. Parengti tokį biudžetą, kuris tarnautų žmonėms ir aplinkai. Sumažinti oro taršą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką. Apsaugoti visuomenę nuo pavojingų cheminių medžiagų. Perėjimas prie novatoriškos, efektyviai išteklius naudojančios žiedinės ekonomikos. Stiprinti demokratinį valdymą, tinkamą teisės aktų įgyvendinimą ir teisingumą aplinkosaugos srityje. Įgyvendinti mokesčių ir aplinkos fiskalinę reformą.

Kaip ministerija parduoda aplinką už centus (1)

352 straipsnis. Savivaldybių atsakomybė atliekų tvarkymo srityje. Išaiškinimas: iš esmės visas yra neteisingas, nes RATC‘ai vykdo ir jie neatlieka ir jiems duodami pinigai, o baudas moka savivaldybės. Dyvų dyvai. Tai galima bus malti nesąmones, nes gyventojai sumokės dar kartelį.

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑