Atliekų tvarkymas yra svarbi viešoji paslauga kovojant su COVID-19

Nuolat plintant koronaviruso ligos (COVID-19) pandemijai Lietuvoje, piliečiai nerimauja dėl savo ir artimųjų sveikatos, taip pat dėl poveikio darbui ir pragyvenimui. Šiuo krizės laikotarpiu svarbu, kad mūsų vadovai imtųsi griežto atsako pandemijai ir padėtų sušvelninti poveikį labiausiai pažeidžiamoms sritims. Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programa ragina vyriausybes paskelbti atliekų, tokių kaip medicininės, buitinės (komunalinės) ir kitos pavojingos atliekos, tvarkymą – būtinąja viešąja paslauga, siekiant sumažinti galimą antrinį poveikį sveikatai ir aplinkai.

Pandemijos metu susidaro daug rūšių papildomų medicininių ir pavojingų atliekų, įskaitant užkrėstas kaukes, pirštines ir kitas apsaugines priemones kartu su neužkrėstų to paties pobūdžio atliekų didesniu kiekiu. Netinkamas šių atliekų tvarkymas gali sukelti nenumatytą neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl saugus šių atliekų tvarkymas ir galutinis šalinimas yra gyvybiškai svarbi veiksmingo reagavimo į ekstremalią situaciją dalis.

Efektyviam medicininių ir sveikatos priežiūros atliekų tvarkymui reikia tinkamos identifikavimo, surinkimo, atskyrimo, laikymo, gabenimo, apdorojimo ir šalinimo, sistemos. Taip pat svarbių susijusių aspektų, įskaitant dezinfekavimą, personalo apsaugą ir mokymą, užtikrinimą. JT Bazelio konvencijos aplinkosaugos požiūriu tinkamo biologinių ir sveikatos priežiūros atliekų tvarkymo techninės gairės apima informaciją ir praktinius atliekų tvarkymo aspektus, naudingus valdžios institucijoms, siekiančioms sumažinti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai.

Saugus buitinių (komunalinių) atliekų tvarkymas taip pat yra kritinis esant COVID-19. Medicininės atliekos, tokios kaip užterštos kaukės, pirštinės, naudoti vaistai ar pasibaigusio galiojimo vaistai, ir kiti daiktai gali lengvai susimaišyti su buitinėmis (komunalinėmis) atliekomis. Šios atliekos turėtų būti laikomos pavojingomis atliekomis ir šalinamos atskirai. Jos turėtų būti laikomos atskirai nuo kitų buitinių (komunalinių) atliekų srautų ir juos turėtų surinkti specialūs savivaldybės ar atliekų tvarkymo operatoriai. Tokių atliekų perdirbimo ar šalinimo ypatumai yra išsamiai išdėstyti Bazelio konvencijos informaciniame lape apie sveikatos priežiūrą ar medicinines atliekas.

Siekiant užtikrinti saugų medicininių ir buitinių (komunalinių) atliekų tvarkymą reikia garantuoti, kad šių, potencialiai pavojingų, atliekų srautų poveikis būtų kuo mažesnis žmonių sveikatai ir aplinkai.

Kviečiu medicininių, pavojingų ir buitinių (komunalinių) atliekų tvarkytojus susivienyti ir siekti įgyvendinti Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programos gaires, kuriose numatyta šių atliekų tvarkymą traktuoti būtinąja viešąja paslauga pandemijos metu, siekiant sumažinti galimą antrinį poveikį sveikatai ir aplinkai.

Siūloma teikti papildymą Dėl Lietuvos Respublikos Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553:

I skyrius 2 straipsnis pridėti 40 dalį ir ją išdėstyti taip:

Kritinės viešosios paslaugos – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla arba įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas galinčių teikti kitų asmenų veikla, kuri tarptautinių organizacijų, tokių kaip Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programa, rekomenduojama paskelbti kritine viešąja paslauga, siekiant sumažinti galimą antrinį poveikį sveikatai ir aplinkai.

Aplinkos ministerijai paruošti aprašą, kuris apibūdintų kritines viešąsias paslaugas, įtraukiant specialias tvarkas pandemijų metu ir būtinuosius teisės aktų pakeitimus, kadangi šiuo metu paskelbtos rekomendacijos tik dalinai atspindi tarptautines gaires ir nesivadovauja gerąja šalių narių patirtimi.

Papildoma literatūra:

https://www.fead.be/news/37-fead-news-homepage/320-waste-management-in-the-fight-against-covid-19-an-essential-service

https://swana.org/initiatives/guidance-on-coronavirus-(covid-19)

https://waste-management-world.com/a/esa-welcomes-key-worker-status-for-waste-industry-in-face-of-coronavirus

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.32088?jfwid=nz8qn82xx

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66

http://basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGuidelines/tabid/8025/Default.aspx

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑

%d bloggers like this: